درجلسات شوراي اسلامي شهر مراغه
چه مي گذرد؟!

  • چرا جلسات شوراي اسلامي شهر مراغه  غير علني برگزار مي شود؟
  • چرا مصوبات و تصميمات شوراي اسلامي شهر به اطلاع مردم نمي رسد؟
  • چه چيزي در جلسات شوراي شهر تصميم گيري ميشود که مردم نبايد بدانند؟

شوراي سوم شهر مراغه در ابتداي آغاز فعاليت خود همواره روزهاي دوشنبه را به برگزاري جلسات علني اختصاص مي داد که اين جلسات با استقبال مطلوب  رسانه ها مواجه مي شد تا جايي که اخبار مربوط به جلسات علني شوراي شهر در کانون اخبار رسانه ها و حرفهاي روزمره مردم قرار مي گرفت ولي اين روند خيلي زود تغيير آهنگ داد و به مرور از تعداد جلسات علني شوراي شهر کاسته شد و به صفر رسيد.
متاسفانه شوراي شهري ها بدلايل مختلف  رغبت چنداني به برگزاي جلسات به صورت علني ندارند در حاليکه نهادي مثل شوراي شهر که برخاسته از بطن مردم است و کاري غير از رسيدگي به خواسته آنها ندارد بايد مردم را در جريان تصميم گيريهاي کلان و خرد خود براي شهر و معضلات و مشکلات آن قرار دهد و اصولا برگزاري جلسات شوراي شهر به صورت علني بزرگترين تبليغ براي فعاليت اعضا براي حل مشکلات شهر است.
با اين حال با کمال تاسف اعضاي شوراي شهر مراغه از اواخر سال گذشته اقدام به کاهش تعداد جلسات علني شورا کردند و ابتدا از دو هفته يک جلسه آغاز شد و اکنون بيشتر از يکسال است که شوراي شهر مراغه جلسه علني نداشته و يا اگر بوده رسانه ها را در جريان قرار نداده اند. و اين در حاليست که طبق آيين نامه داخلي شوراي اسلامي  هيئت وزيران  28566/ت30872هـ  10/5/1384 جلسات بصورت علني مي باشد و حضور خبرنگاران و مردم بلا مانع است ولي جلسات بصورت غيرعلني بوده و وقتي در اين مورد از اعضا سئوال مي شود اذعان مي دارند که براي جلسه علني بايد در شورا تصميم گيري شود. 
حال سئوالي که در اذهان عمومي مطرح مي باشد اين است که چرا اعضاي شوراي اسلامي شهر مراغه از حضور رسانه ها و مردم در جلسات اين شورا بيم دارند و چرا مصوبات اين شورا در جرايد و نشريات منتشر نمي شود. با وجود برخي شايعات که از طرف افراد سودجو  با هدف آلوده نمودن فضا  بمنظور بهره برداري هاي انتخاباتي مبني بر وجود تصمياتي غير قانوني و ساخت و پاخت و اختلاس در شوراي سوم مطرح مي شود ،‌ چرا باز اعضاي شوراي اسلامي شهر مراغه سکوت نموده و از حضور خبرنگاران و مصاحبه هاي مطبوعاتي امتناع مي ورزند؟
دور سوم شوراها که به اذعان خيلي از صاحبنظران آرامترين و متعاملترين شورا بوده و هيچگونه تنش و اختلافي ميان اعضا وجود ندارد و ظاهرا اعضاي اين شورا خيلي خوب به تفاهم مي رسند ،چرا باز شوراي سوم در مقايسه با شوراهاي اول و دوم ضعيف عمل نموده و حتي به عنوان نمونه در بين شوراهاي اسلامي انتخاب نشده است؟  در شوراي دوم با وجود اختلافات بسيار زياد  و وجود افرادي منتقد در شورا و نداشتن روابط عمومي شوراي اسلامي همواره اطلاع رساني دقيق با مصاحبه هاي اعضا و حضور خبرنگاران صورت مي گرفت و اعضا از بيان واقعيتها هراس نداشتند؟ بديهي است وجود منتقد خود  همواره عامل پيشرفت و اصلاح امور بوده است ولي متاسفانه احساس مي شود اختلاف نظر در اين شورا فقط با شهردار پرتلاش وجود دارد و در داخل مجموعه شورا هيچگونه نقد و اختلاف نظري موجود نيست.
در گفتگوهاي صميمي که با برخي از اعضاي شورا داشتيم ديدگاه آنها اين است که برگزار نشدن جلسات علني دليل بر کم کاري شورا نيست و اعضاي شورا مرتبا در جلسات غيرعلني اقدام به بررسي طرحها و لوايح شهري مي کنند که در اين صورت مي توان گفت که اعضاي شوراي شهر به شدت به دنبال بررسي طرحها به صورت غيرعلني و پشت درهاي بسته به جاي حضور در برابر مردم و رسانه ها هستند!!!
پيشنهاد مي کنيم جلسه اي با حضور نماينده محترم مجلس و خبرنگاران با اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر و شهردار محترم جهت رفع ابهامات و نيز بيان مشکلات و ديدگاهها ترتيب داده شود تا انشااله گامي در جهت حل مشکلات شهر و نيز تنوير افکار عمومي در مقابل شايعات و ابهامات مطروحه در مورد مجموعه شوراي شهر باشد.
به هرحال اکنون وضع در شوراي شهرمراغه  به گونه اي است که اعضا تمايل چنداني براي برگزاري جلسات به صورت علني ندارند و اگر هم قرار است جلسه اي برگزار شود برخي از اعضا با عدم حضور آن را از حدنصاب مي اندازد که چنين روندي براي يک شهربافرهنگي مثل مراغه نمي تواند نتايج مطلوبي به همراه داشته باشد.

 

صفحات اصلی آرشیو شده

تمامی حقوق مادی و معنوی " . " برای " مدیر وبلاگ " محفوظ می باشد!
طـرّاح قـالـب: شــیــعــه تـم